หน่วยกิจกรรมบำบัด

การเยี่ยมชมดูงานจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสุลต่านโอมานและคณะผู้แทนจากสุลต่าน Sultan Qaboos University,Oman - การเยี่ยมชมดูงาน2-10-58
Oman-2-10-58(1)
Oman-2-10-58(1)
Image Detail
Oman-2-10-58(2)
Oman-2-10-58(2)
Image Detail
Oman-2-10-58(3)
Oman-2-10-58(3)
Image Detail
Oman-2-10-58(4)
Oman-2-10-58(4)
Image Detail
Oman-2-10-58(5)
Oman-2-10-58(5)
Image Detail
Oman-2-10-58(6)
Oman-2-10-58(6)
Image Detail
Oman-2-10-58(7)
Oman-2-10-58(7)
Image Detail
Oman-2-10-58(8)
Oman-2-10-58(8)
Image Detail
Oman-2-10-58(9)
Oman-2-10-58(9)
Image Detail
Oman-2-10-58(10)
Oman-2-10-58(10...
Image Detail
Oman-2-10-58(11)
Oman-2-10-58(11...
Image Detail
Oman-2-10-58(12)
Oman-2-10-58(12...
Image Detail
Oman-2-10-58(13)
Oman-2-10-58(13...
Image Detail
Oman-2-10-58(14)
Oman-2-10-58(14...
Image Detail
Oman-2-10-58(15)
Oman-2-10-58(15...
Image Detail
Oman-2-10-58(16)
Oman-2-10-58(16...
Image Detail
Oman-2-10-58(17)
Oman-2-10-58(17...
Image Detail
Oman-2-10-58(18)
Oman-2-10-58(18...
Image Detail
Oman-2-10-58(19)
Oman-2-10-58(19...
Image Detail
Oman-2-10-58(20)
Oman-2-10-58(20...
Image Detail
 
Display Num 
Page 1 of 2
 
 
Powered by Phoca Gallery