สนามที่ 4 มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา
กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ณ สโมสรหลังเก่า ค่ายเสนาณรงค์
วันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 09.00-16.00 น.
วันที่ 16 ก.พ.62 เวลา 09.00-20.00 น.
ระยะ Fun Run ระยะ Mini Marathon
 
สนามที่ 1 มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2561
สนามที่ 2 มทบ.46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี
วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561
สนามที่ 3 มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิตจ.สุราษฎ์ธานี
วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562
Online registration system supported by Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.