หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรบริการผู้ป่วยอาคารเย็นศิระติดต่อเราแผนผังเว็บไซต์

ศูนย์บริการ/การเรียนรู้
บริการออนไลน์
สิทธิประโยชน์เำิพิ่มใหม่
อาสาสมัคร/จิตอาสา
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ตรวจสอบสิทธิ
ผลลัพธ์
บริจาค
จัดการข้อมูล

แบบฟอร์ม
นโยบายโรงพยาบาล
เอกสารประกอบการประชุม
ขั้นตอนการให้บริการ

คณะแพทยศาสตร์ มอ
สปสช
สำนักงานประกันสังคม
สสส

ข่าวที่น่าสนใจ.....
>>  สปสช.ชี้กองทุนสุขภาพตำบลกว่า 7 พันแห่งทั่วประเทศ... [05/07/2556]
>>
  สปสช.เขต 10 รุดหน้าวางแผนสัญจร
คัดกรองมะเร็งท่อน้ำ... [16/07/2556]

>>
  พนักงานลูกจ้าง อบต.-เทศบาล เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่า... [27/06/2556]
>>
สปสช.ทันสมัยผุดแอพพลิเคชั่น
“สิทธิ 30 บาทในมือคุณ”... [02/07/2556]
>> อ่านข่าวทั้งหมด
 แหล่งที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
      แห่งชาติ
http://www.nhso.go.th


:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่  >> ... เว็บไซต์งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ... <<
   ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Palliative Care
สปสช.เผยผลงานช่วยผู้ป่วยหัวใจภาคใต้ ลดอัตราตายระหว่างรอคิว เหลือร้อยละ 9.8

10 เรื่องควรรู้ที่รวบรวมสาระสำคัญ
เพื่อเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ได้อย่างง่าย


ภาพกิจกรรมคณะแพทย์

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่
เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

หลักประกันสุขภาพ
UC station

    กิจกรรม/ภาพถ่าย
                 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันปีใหม่
                   กิจกรรมงานวันคนพิการสากล
              
                 ดูภาพทั้งหมด
       กิจกรรมลอยกระทง
       
    ดูภาพทั้งหมด
        กิจกรรมวันมหิดล
         
ดูภาพทั้งหมด
             กิจกรรมสมนา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
                               กิจกรรมสมมนา
              
                      
      ดูภาพทั้งหมด  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        ดูภาพทั้งหมด
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
         ดูภาพทั้งหมด
  เว็บไซต์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
  >> www.moph.go.th
 สำนักบริหารการสาธารณสุข
 >> Phdb.moph.go.th
   กรมบัญชีกลาง
  >> www.cgd.go.th
  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 >> www.medsocthai.org
   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  >> www.m-society.go.th
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 >> www.nep.go.th