Home บุคลากร งานจัดหาพัสดุ
งานจัดหาพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 เวลา 09:46 น.

นางสาวสุพรรษา ดิสสระ

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานจัดหาพัสดุ

นางสาวชนิสรา จันทร์สว่าง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปวันพัชร อยู่อย่างดี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุจารี โพธิ์ทอง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวภัสสร จงสวัสดิ์วัฒนา

นักวิชาการพัสดุ

นายพันธกานต์ จันทรวงศ์ไพศาล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุชาวดี กองสวัสดิ์

นักวิชาการพัสดุ

นางศศินา ทับทิมอ่อน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญการ

นางสาวสุธาสินี ตั้งพรนิวัฒน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2023 เวลา 02:43 น. )