Home สำหรับบุคลากรพัสดุ
สำหรับบุคลากรพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2013 เวลา 03:25 น.

Joomla! Logoข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ 2559 Download เอกสาร

Joomla! Logoข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 Download เอกสาร

Joomla! Logoสิทธิการลาพนักงานเงินรายได้ Download เอกสาร

Joomla! Logoสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรและญาติสายตรง Download เอกสาร

Joomla! Logoกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเงินรายได้ Download เอกสาร

Joomla! Logoสวัสดิการพนักงานเงินรายได้ Download เอกสาร

Joomla! Logoชื่อตำแหน่งใหม่ตามระบบแท่ง Download เอกสาร

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2016 เวลา 09:24 น. )