Home คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประกอบการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 กันยายน 2017 เวลา 10:50 น.

- ซักซ้อมแนวปฏิบัติการออกใบเสร็จ/หลักฐานการเงินของโครงการวิจัยที่ใช้บริการใน รพ. ที่ไม่ผ่านคลินิก CRC

- วิธีการ Download Font อัตลักษณ์ (PSU Band)

- คู่มือการเรียกดูข้อมูลการตรวจครุภัณฑ์ของหน่วยงานและของผู้ตรวจส่วนกลาง (Admin)

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020 เวลา 02:35 น. )