สมัครสมาชิกชมรม ประจำปี 2558
  ขั้นตอนการบันทึกการเลือกชมรม ปี 2558
1. ป้อนรหัสบุคลากรลงในช่องแล้วกด Enter
2. ถ้ารหัสบุคลากรถูกต้อง จะแสดงชื่อนามสกุล
3. เลือกชมรมที่ต้องการ 1 หรือ 2 ชมรม ไม่ซ้ำกัน
4. กดปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลชมรม

ข้อควรรู้
1. ถ้าบันทึกไว้ 1 ชมรมสามารถมาเพิ่มทีหลังได้
2. เมื่อบันทึกแล้วข้อมูลชมรมจะไม่สามารถเลือกได้อีก

คำเตือน!!
การเลือกและบันทึกข้อมูลชมรมควรทำด้วยตนเอง
ไม่ควรลงให้ผู้อื่น ถ้าลงให้ต้องได้รับการยินยอม

  ป้อนรหัสบุคลากร :       รายชื่อชมรมปี 2558 และจำนวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน
Connection Error: Host '172.29.1.7' is not allowed to connect to this MySQL server