>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  Links  |  แผนผังเว็บไซต์  |    
 


รายชื่อหนังสือใหม่ที่ออกให้บริการพร้อมหน้าสารบัญประกอบ

( ดูหน้าสารบัญคลิกได้ที่รูปปกหนังสือ, call no., author, title
ดูรายการทางบรรณานุกรม, สถานภาพ, จองหนังสือ คลิกได้ที่ OPAC )แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903