>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  Links  |  แผนผังเว็บไซต์  |    
 
ประกาศงานการเจ้าหน้าที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

การทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

     - เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เหตุผล เจตคติ ความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ การบริหารและการจัดการองค์กร


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
Download ไฟล์
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก 2 12 ก.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชากุมารฯ 22 ก.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 22 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
พยาบาล (ศูนย์โรคหัวใจ) 22 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์ พนักงานช่วยการพยาบาลศูนย์โรคหัวใจ 22 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
พยาบาล (ภาควิชาสูติศาสตร์) 10 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903