>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  
 
ประกาศงานการเจ้าหน้าที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

การทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

     - เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เหตุผล เจตคติ ความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ การบริหารและการจัดการองค์กร


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
Download ไฟล์
นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 10 ก.ย. 2562 25 ต.ค. 2562


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903