>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  Links  |  แผนผังเว็บไซต์  |    
 ประกาศงานการเจ้าหน้าที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
Download ไฟล์
สอบสัมภาษณ์ พนักงานช่วยการพยาบาล(ภาควิชาจักษุวิทยา) 15 ก.พ. 2562 27 มี.ค. 2562
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป 15 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562
ผลการคัดเลือก พนักงานช่วยการพยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 15 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
ผลการคัดเลือก พนักงานบริการ ภาควิชากายภาพบำบัด 15 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานเงินรายได้ 15 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 13 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
ขยายเวลารับสมัคร พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานพยาบาล(ภาควิชาจักษุวิทยา)_ 21 ม.ค. 2562 20 ก.พ. 2562
ผลการคัดเลือก เภสัชกรรม 13 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903