>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  Links  |  แผนผังเว็บไซต์  |    
 ประกาศงานการเจ้าหน้าที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
Download ไฟล์
พนักงานทั่วไป 22 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
แม่บ้าน (ผล) 22 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยเคมีคลนิก หน่วยจุลชีววิทยา หน่วยจุทรรศนศาสตร์คลินิก 17 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
นักวิทยาศาสตร์ และข่างเทคนิค(ผล) 17 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903