>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  Links  |  แผนผังเว็บไซต์  |    
 ประกาศงานการเจ้าหน้าที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
Download ไฟล์
นักวิชาการเงินและบัญชี (มูลนิธิ รพ.มอ.) 09 ต.ค. 3103 16 ต.ค. 3103
พยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล(ศูนย์โรคหัวใจ) 17 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสุขภาพ) 17 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560
นักวิชาการพัสดุ(ประกาศผล)27พย2560 17 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903