กิจกรรมต่างๆ


โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อประชาชน
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ณ หอสมุดอาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 13.30 – 15.30 น.

วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
25 ธ.ค. 2548 โรคมะเร็งรักษาได้ ป้องกันดี มีหวังบรรเทา
   ควรทำอย่างไร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 พ.ย. 2548 ภูมิแพ้ไม่หายจริงหรือ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
30 ต.ค. 2548 ประจำเดือนผิดปกติ จะทำอย่างไรดี ภาควิชาสูติ-นรีเวชศาสตร์
25 ก.ย. 2548 รำกระบองเพื่อสุขภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
28 ส.ค. 2548 มิติใหม่การรักษาเส้นเลือดขอด ภาควิชาศัลยศาสตร์
31 ก.ค. 2548 ความปลอดภัยในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
26 มิ.ย. 2548 บล็อคหลังไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ภาควิชาวิสัญญี

รายการวิทยุ
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพ ผ่านรายการสภากาแฟ

วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
13 ต.ค. 2548 มะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม) พญ.ศรีลา   สำเภา
06 ต.ค. 2548 กิจกรรม World Palliative Care Day ผศ.นพ.ดร.สกล   สิงหะแนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903