>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศราคากลาง (สำนักงาน ป.ป.ช.)


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ 28 พ.ย. 3099 28 ธ.ค. 3109
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมส่งเอกสารและวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบผลิตน้ำดื่ม RO พร้อมย้ายระบบจากอาคาร สธ.  มาติดตั้งที่อาคาร ฉบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ จำนวน 2 รายการ 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก 03 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม I.V.Catheter No.24 x 3/4นิ้ว-1นิ้ว 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง  07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกเย็นแบบใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีทางการแพทย์ชนิดม้วน และชนิดก้อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) 26 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ ขนาด 0.35 กรัม (5 ก้อนต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 8 ชั้น (5 ชิ้นต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง (5อันต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ซม. x 7.5 ซม 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ จำนวน 2 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส จำนวน 2 รายการ 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Foley Catheter 2 ทาง จำนวน 6 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน จำนวน 4 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วย 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด Fr.12 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดฝึกการหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ Adhesive Non-Woven Tape จำนวน 2 รายการ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุด Radi Vac ชนิด Disposable จำนวน 3 รายการ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Gel ขนาด ไม่ต่ำกว่า 15 กรัม 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Polyprolene จำนวน 2 รายการ 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Tuber 1cc. 100U 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดควบคุมปริมาตรสารละลายทั่วไป 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ขนาด 36 นิ้ว 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ปากกาเขียนผิวหนัง 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดพ่นยา with mask 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Irrigage 50 cc 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบควบคุมประตู Auto แบบบานสวิงของประตูห้องแยก MICU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันเตา เกรดA  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Rod 5.5 (CD Anteres)  จำนวน 5 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Tibial component (NGK Procoat Stem Tibial)  จำนวน 8 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Cervical Peek  จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อก้านทิเบียไม่ใช้ซีเมนส์ จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ LC-LCP 4.5/2.0, Broad Plate  จำนวน 4 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อซิกมาฟีเมอร์แบบตัดพีซีแอล จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กล่องพลาสติกสำหรับทิ้งเข็ม 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม Bone marrow biopsy Disposable 11G x 10cm. 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงร้อนเย็นแบบเยลลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Dressing ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เฝือกไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape สำหรับปูผิวหนังก่อนผ่าตัด ขนาด 15 ซม. x 28 ซม. 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tracheal Tube โลหะ short length จำนวน 5 รายการ 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterigage Steam integrator 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นรองซับ ขนาดใหญ่ (Doss Pad) 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Dressing ชนิดตาข่ายมีตัวยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 รายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มเจาะปลายนิ้วใช้กับปากกา (Terumo) 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลูกสูบยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 3 ร ายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้เลือด Administration 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องทำความชื้น 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศกลาง Victory CTO Guidewire จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศกลาง Vascular Closure device (Perclose ProGlide Suture-Mediated Closure)  จำนวน 4 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Conquest PTA Balloon5-12mm x 4cm x 75cm  จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate 50 cc. 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ จำนวน 4 รายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ปลอดเชื้อแบบเทล่าง 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมีและอาคารรัตนชีวรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Blower motor ในส่วนของ WetScrubblc  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Level Master Controler Auto Reset Cblm-A และ Sensor well (Replacement) Level Master  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเก็บเสมหะผู้ป่วยเด็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นปิดแผลฆ่าเชื้อ Nano Silver โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V.Catheter ขนาด 26x3/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ถุุงมือยางสำหรับการตรวจโรค Disposable ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซ่อมครุภัณฑ์ จ้างบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (X-ray Digital) ยี่ห้อ Samsung รุ่น XGEO GC80 03 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสายละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง จำนวน ๖ รายการ 18 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๕ รายการ 18 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ AcrySof รุ่น SA๖๐WF จำนวน ๒ รายการ 18 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ 18 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision)  จำนวน ๒ รายการ 18 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ CONSTELLATION TOTAL PLUS PAK ๒๓G ๕๐๐๐ CUT จำนวน 16 รายการ 18 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว ตำแหน่ง AORTIC จำนวน ๕ รายการ 17 ม.ค. 2562 17 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (ZENITH TX๒ TAA ENDOVASCULAR GRAFT SET & EXTENSION) จำนวน ๒ รายการ 17 ม.ค. 2562 17 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า (QUINTEX) จำนวน ๑๔ รายการ 11 ม.ค. 2562 11 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเทียมชนิดติดแน่น (Cespace Peek) จำนวน ๑๕ รายการ 11 ม.ค. 2562 11 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ รายการ สายวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องสร้างความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 11 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Multifunction Electrode Pads (แผ่นติดหน้าอกสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจผู้ใหญ่ ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ M๓๗๑๖A) 07 ม.ค. 2562 07 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบ Pedicle screws (S๔) จำนวน ๑๑ รายการ 07 ม.ค. 2562 07 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตและซ่อมแซมหลังคา Metal Sheet บริเวณห้องเฝือก หน่วยกายอุปกรณ์ 07 ม.ค. 2562 07 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT จำนวน 4 รายการ 07 ม.ค. 2562 07 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ รายการ Sliding Sensor ตัวตรวจจับระยะการเลื่อนของเตียง 07 ม.ค. 2562 07 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 2 รายการ 02 ม.ค. 2562 02 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว (Single Chamber Implantable Cardioverter Defibrillator) พร้อมสายกระตุกหัวใจที่สามารถผ่านเครื่อง MRI ได้ 28 ธ.ค. 2561 28 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง (S4 Cervical) จำนวน ๖ รายการ 28 ธ.ค. 2561 28 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) จำนวน ๕ รายการ 26 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562
ประกาสราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เจลรองตัวผู้ป่วยขณะทำการผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ 26 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษา UPS ยี่ห้อ Liebert UPS รุ่น Liebert NXr ๒๐๐kVA S/N : ๒๑๐๑๒๐๐๕๗๔๒๑๓๔๐๒๐๐๐๒ สำหรับใช้กับเครื่อง X-Ray 26 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) 26 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น เปิด-ปิด ตำแหน่ง Mitral จำนวน ๒ รายการ 26 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า (QUINTEX) จำนวน ๑๘ รายการ 26 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดขึ้นรูปชนิดกางเอง แบบขยายด้วยตัวเอง จำนวน ๒ รายการ 26 ธ.ค. 2561 26 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนสนับสนุน OPD PREMIUM ชั้น 1 อาคารศรีเวชวัฒน์ 25 ธ.ค. 2561 25 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 24 ธ.ค. 2561 24 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายกระตุ้นหัวใจที่สามารถผ่านเครื่อง MRI ได้ (Dual Chamber Pacemaker (DDDR) with MRI compatible with ๒ leads) 24 ธ.ค. 2561 24 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติและสามารถผ่านเครื่อง MRI ได้ พร้อมสายกระตุ้นหัวใจ (Single Chamber Pacemaker (VVIR) with MRI compatible with ๑ leads) ฯ 24 ธ.ค. 2561 24 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ รายการ 24 ธ.ค. 2561 24 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สาย EDWARDS SWAN GANZ จำนวน ๒ รายการ 21 ธ.ค. 2561 21 ม.ค. 2562
วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจห้องล่าง (Ventricular Septal Occluder) 21 ธ.ค. 2561 21 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ FOGARTY DILATION CATHETER FOR ATRIAL SEPTOSTOMY 21 ธ.ค. 2561 21 ม.ค. 2562


หัวข้อ :
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์
รายละเอียด :
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
28 พ.ย. 3099
วันที่สิ้นสุด :
28 ธ.ค. 3109
ผู้เพิ่ม :
เพิ่ม :
2013-11-28 11:08:17
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : supply@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903