>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศราคากลาง (สำนักงาน ป.ป.ช.)


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ 28 พ.ย. 3099 28 ธ.ค. 3109
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อิริเดียม-๑๙๒ และชุดคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา ๑ ปี 10 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (C-ARM) ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Veradius S/N : ๕๖๔ แบบรวมอะไหล่และแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑ ปี (๕๕-๐๘๔๐-๐๐๑/๐๒) 10 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง ยี่ห้อ GE จำนวน ๘ เครื่อง พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง 08 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Multifunction Electrode Pads (แผ่นติดหน้าอกสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจผู้ใหญ่ ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ M๓๗๑๖A) 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้สารละลายสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ VL ST๐๐ (ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion pump Fresenius Kabi) 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี รุ่น ACUSON S๒๐๐๐ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๓ เครื่อง 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลาง จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบสามมิติ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions (Tomo) จำนวน ๔ ครั้ง/ปี (รวมอะไหล่ทุกชิ้นส่วน รวมการขยายรับประกัน Detector ๑๒ เดือน) 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางรถขนบรรทุกขยะพร้อมฝาปิด จำนวน 2 คัน 02 พ.ค. 2562 03 ต.ค. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ AcrySof IQ รุ่น SN ๖๐ WF จำนวน ๒ รายการ 15 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 250 เครื่อง 10 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ IVF 20 (G mop plus) , PVP Clinical grade W/O phend red 1*(5*0.2ml) และ Embryo glue โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตาอบรมร้อนไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อพัดลม จำนวน 2 รายการ 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ รายการ ชุดกล้อง (Reusable Cobalt Video Batons ๓-๔) สำหรับเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่น AVL 09 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ด้ามมีดผ่าตัด จำนวน ๑๕ รายการ 08 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ ชุดขับเคลื่อนแก๊สของเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (Driver Assembly) สำหรับเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด จำนวน ๒ รายการ 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด จำนวน ๕ รายการ 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT จำนวน ๔ รายการ 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่รุ่น จี เอส ที 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ No.7 รายการ P 129373-376 Door Seal26” x 37.5”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เบาะลมสุญญากาศสำหรับยึดอวัยวะผู้ป่วยฉายรังสี จำนวน ๒ รายการ 04 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาตรวจซ่อมและค่าอะไหล่ เครื่อง FibroScan ๕๐๒T และ Calibrate หัวตรวจ ๓ หัว 02 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมี 02 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์กล้องเอ็นโดสโคปโดยอัตโนมัติ (EVOTECH) แบบโกล์ด 02 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ รุ่น BV Pulsera ๑๒” Release ๒.๒.๖ (แบบรวมอะไหล่) 02 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุสำหรับอุดกั้นหลอดเลือดขนาดใหญ่ชนิดก้อน (Vascular Plug) Amplatzer Vascular Plug II 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๔ รายการ 01 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น GIF-Q๑๘๐ หมายเลขเครื่อง ๒๓๐๔๓๔๕ จำนวน ๑ ชุด 05 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ็กซเรย์ ยี่ห้อ Philips รุ่น Multi Diagnost Eleva แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นหลอดเอกซเรย์, Image Intensifier 01 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ระบบควบคุมการเติมคลอรีนในบ่อบัดบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ระบบ 01 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเก้าอี้แถวพักคอย แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 50 ชุด 28 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ต พร้อมขาตั้ง จำนวน 60 เครื่อง 28 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 01 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปูพื้นกระเบื้องยาง หนา 3 มม. จำนวน 90 ตร.ม. ห้องกิจกรรมบำบัดในเด็กและห้องฝึกการเรียนรู้ อาคารสูตินรีเวช 29 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อป้ายสาธารณะภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ 27 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ 25 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องการแสดง ชั้น 2 อาคารบริหาร 25 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมแบบมีโครงชนิดทำจากเยื่อหุ้มหัวใจวัวที่ผ่านกระบวนการ Thermafix CARPENTIER – PERIMOUNT MAGNA EASE VALVE จำนวน ๓ รายการ 21 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดเยื่อหัวใจหมู (มีโครง) รุ่น Epic Flex-Fit จำนวน ๔ รายการ 21 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ VIABAHN ENDOPROSTHESIS 21 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ 21 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ 21 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงช่องแสงกระจกบานเกล็ดเป็นช่องแสงกระจกบานติดตาย ชั้น 6 อาคารบริหาร 20 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ หอผู้ป่วย MICU,SRCU,PICU,NICU 19 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักบุคลากร คระแพมยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 12 เดือน ประกอบด้วย 1.หอพักศรตรัง 2.หอพักดาหลา 3.หอพักเวชคาม 4.หอพักงามทักษิณ 5.หอพักปิ่นสงขลา 6.หอพักดาราคาม 19 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๖๐ มม. 18 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ แบบปรับมุมได้ ขนาด ๖๐-๓.๕ มม. 17 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งเมนไฟฟ้าสำรอง อาคาร Boiler 14 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้า บริเวณห้องจ่ายไฟฟ้าชั้น B อาคารเฉลิมพระบารมี 13 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เหล็กนำร่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมอง (Shunt passer Disposable) จำนวน ๒ รายการ 13 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ 13 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางโต๊ะสเตนเลสวางคอมถิวเตอร์สำหรับแพทย์ตรวจข้างเตียง จำนวน 20 ตัว 13 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานห้องพักอาจารย์แพทย์ จำนวน 1 รายการ 12 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ รายการVIVID๗ Transmitter board, TX๑๒๘-๕ รุ่น VIVID ๗ BT๐๓ RFI 12 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ 12 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 2 รายการ 12 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง รายการ จ้างตรวจ HLA antibody (PRA) 11 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Attest Super Rapid ๕ PCD,ST 10 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) จำนวน ๙ รายการ 10 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 10 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) จำนวน ๖ รายการ 07 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ จำนวน 6 ชุด 31 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ชุด 31 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ภาควิชาจิตเวช จำนวน 1 รายการ 31 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ 31 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ชั้น 4,5,7,8,9,10,11 06 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ 06 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์หนีบเส้นเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะ จำนวน ๓ รายการ 06 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายจี้โลหิตไฟฟ้าชนิด Hand switch control 04 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 150 เครื่อง  29 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดใหญ่ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๓ รายการ 31 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ DLP Arterial Cannulae จำนวน ๑๐ รายการ 31 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หัวจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์แบบหัวมนมีปุ่มควบคุมการจี้และตัดด้วยมือ 29 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๕ รายการ 28 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Catheter) รุ่น Accu – Vu Sizing Catheter 27 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 5 รายการ 27 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดผ้าคลุมผ่าตัดส่องกล้องเข่า จำนวน ๒ รายการ 27 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจแบบ CPAP พร้อมจอแสดงผล 27 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ เครื่อง Fluroscope แผ่นเก็บข้อมูลเครื่อง (V๒ Image Memory System) 24 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนเพื่อบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานประจำศูนย์แก้ไขปัญหาสายตา ระยะเวลา 12 เดือน 24 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาลสำหรับหอผู้ป่วย SICU และ SRCU ชั้น 3 อาคาร 13 ชั้น 22 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์พร้อมหลอดเลือดเทียมที่มีแขนงสำเร็จรูป 21 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างย้ายท่อเมนดับเพลิง ขนาด 6 นิ้ว โดยใช้ท่อไซเลอร์ บริเวณโรงพักขยะ 21 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๖ รายการ 21 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ 21 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุรากเทียมและวัสดุทดแทนกระดูกเทียม นีโอไบโอเทค (Neobiotech) 17 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สติ๊กเกอร์ Autoclave Indicator สำหรับติดป้ายชื่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 16 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน 2 รายการ 16 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 14 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และโรคข้อ จำนวน 1 รายการ 17 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD - F (FineVision) 10 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ (ENDO GIA ROTICULATOR ๖๐-๓.๕ (แบบปรับหัวได้)) 08 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62047211881 08 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน หน่วยวางแผนครอบครัว 07 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคาชั้นวางของแบบมีล้อ จำนวน 3 รายการ 02 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดสวมใส่ขณะดับเพลิง  จำนวน 5 ชุด 02 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฝ่ายทันตกรรม 07 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ  ไหมเย็บแผล Pg.No.8/0 Lancet Double 6-6.5 mm. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT จำนวน ๕ รายการ 02 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อโทรทัศน์ Smart TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 43 นิ้ว จำนวน  14  เครื่อง 30 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชั้น 5 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชั้น 6 อาคารรัตนชีวรักษ์ 30 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๘ รายการ 30 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ แบตเตอรี่ ขนาด 12V 200A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำหี 2560 29 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด 29 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Mainboard ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตชั้นสูงสำหรับเด็กโต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Mainboard ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตชั้นสูงสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Hercules T สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 2 รายการ 29 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ 29 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๘ รายการ 29 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณที่พักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน 26 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ กะโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic Kit) จำนวน ๔ รายการ 26 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง จำนวน ๕ รายการ 26 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Hercules T สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 25 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 25 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๔ รายการ 25 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๖ รายการ 25 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 4 รายการ 23 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 2 รายการ 23 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงคลุมกล้องผ่าตัด (Microscope camera drape) 23 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล จำนวน 2 รายการ 23 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด หอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา1 ระยะเวลา 3 เดือน 11 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณด้านข้างหอพักเวชคาม 1-3 อาคารประสานใจ 3 และด้านหลังอาคารปิ่นสงขลา 1-2 17 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องสมุด ชั้น 1-2 คณะแพทยศาสตร์ เป็นศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) อาคารเรียนรวม 22 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกา่ศราคากลางเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 19 รายการ 19 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ รายการ RFI board (Radio Frequency Interface Board) 19 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อการรักษา จำนวน 3 รายการ 19 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น จี เอส ที จำนวน ๒ รายการ 19 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ 19 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบ Pedicle screws (S๔ Spinal System) จำนวน ๑๒ รายการ 19 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม  จำนวน 1 ชุด 18 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้แบบนิ่มสำหรับปัสสาวะและถุงเก็บปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62037488476 17 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๓ รายการ 11 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 3  ที่นั่ง จำนวน 200 ชุด 10 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (ZENITH TX๒ TAA ENDOVASCULAR GRAFT SET & EXTENSION) 10 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ VIABAHN ENDOPROSTHESIS 10 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ผ้าหมึกเครื่อง PRINTER OKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ECG Electrode เด็ก 03 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Load Break Switch 3 PHASE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 รายการ 05 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง จำนวน ๒๑ รายการ 05 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น VERADIUS S/N ๐๑JOGF๓๙๒/๔๒๑ (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา ๑ ปี 05 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์วินิจฉัยภาพเอกซเรย์ จำนวน 57 เครื่อง 03 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุสำนักงาน รายการ ซองซิปใส่ยาแบบใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ Transparent Dressing (Tegaderm) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ครั้งที่ 2 จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น เป็นอาคารสำนักงานร้านค้า ห้องพัก และที่จอดรถยนต์ในอาคารไม่น้อยกว่า 500 คัน 01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง จำนวน ๖ รายการ 01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๓ รายการ 01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น จี เอส ที จำนวน ๔ รายการ 01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นติดหน้าอกสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจผู้ใหญ่ ชนิดรังสีเอกซเรย์ Multifunction Electrode Pads 01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ Transit Catheter) จำนวน ๒ รายการ 01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นอิเลคโทรด (Red Dot) ชนิดโฟม 29 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง (Blood Cardioplegia Set ๔ ต่อ ๑ จำนวน 7 รายการ 29 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเทียมชนิดติดแน่น (Cespace Peek) จำนวน ๑๑ รายการ 29 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ (ENDO GIA ROTICULATOR ๖๐-๓.๕ (แบบปรับหัวได้)) จำนวน ๓ รายการ 29 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 2 รายการ 29 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) จำนวน ๒ รายการ 29 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง (Blood Cardioplegia Set ๔ ต่อ ๑ 28 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์พร้อมหลอดเลือดเทียมที่มีแขนงสำเร็จรูป 28 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุอะไหล่ รายการ ซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ 28 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องผลิตน้ไำ RO พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 27 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 26 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสแกนภาพเวสเทิร์นบลอท จำนวน 1 เครื่อง 26 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 25 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 25 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
วัสดุอะไล่ รายการ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจรุ่น ๘๐๐๗ A (IV-MP๗๐ Main board ๘๖๒/๑๐๐ ๘MB DATFI ๒ MB) 26 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ และแก้ไข Software เปลี่ยนเสียงพูดภายในลิฟต์ อาคารศรีเวชวัฒน์ 25 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณที่พักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน 25 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเทียมชนิดติดแน่น (Cespace Peek) จำนวน ๑๖ รายการ 25 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ กะโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic Kit) จำนวน ๔ รายการ 25 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ (ENDO GIA ROTICULATOR ๖๐-๓.๕ (แบบปรับหัวได้)) 25 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ เสื้อยืดไม่มีปก คอกลม แขนสั้น (โครงการวิ่งกัญชา) จำนวน 2,000 ตัว 15 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ เสื้อยืดไม่มีปก คอกลม แขนสั้น (โครงการวิ่งกัญชา) จำนวน 3,000 ตัว 21 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้แบบนิ่มสำหรับปัสสาวะและถุงเก็บน้ำปัสสาวะชนิดมีก๊อก จำนวน 2 รายการ 13 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ 13 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ จุกยางสำหรับฉีดยา (Injection Plug) 13 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม I.V.Catheter No.24 x 3/4 นิ้ว - 1 นิ้ว 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องพิมพ์  จำนวน 40 เครื่อง 20 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (โซล่า) และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile ชนิด 3 รู จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปไม่ Sterile จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยา Enzymatic  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางแผงวงจรเบอร์โทรศัพท์ภายในแบบอนาล๊อกขนาด 24 เลขหมาย จำนวน 1 ชุด 15 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างย้ายและติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 50 แรงม้า พร้อมเมนไฟฟ้า ห้องปั๊มส่วนที่พัก 14 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาเป็นท่อไซเลอร์ ห้องปั๊มน้ำ 14 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (โซล่า) และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องพักชั้น 4 จำนวน 17 ยูนิต หอพักบินหลา 2 12 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบ Nurse Call System ของหอผู้ป่วยเฉลิมพระบารมี 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หมวกเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 รายการ 01 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Chromic จำนวน 3 รายการ 01 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี 11 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องอบแก๊ส No.4 รายการ Part No.764334-481 PM Pack  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นหลังคา คสล. และผนังกันตก บริเวณดาดฟ้าชั้น 4 อาคารรัตนชีวรักษ์ 06 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องคอมพิวเอตณื จำนวน 1 เครื่อง 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางคอมพิวเตอร์แแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 120 เครื่อง 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องดูดความื้น  จำนวน 2 เครื่อง 20 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางรถเปลนอนสำหรับส่งผู้ป่วย  จำนวน 5 คัน 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางป้ายชื่อเครือข่ายการเรียนรู้แพทยศาสตร์ชนบท  จำนวน 14 ป้าย 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเก้าอี้พักคอยแบบ 2ที่นั่งจำนวน 50 ชุด 11 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 31 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางซอฟต์แวร์อัพเกรดเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 2 ชุด 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 4 ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องควบคุมก๊าซไนตริกออกไซด์  จำนวน 1 เครื่อง 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางขุดวัดคาร์บอนไดออกไซด์ลมหายใจออก จำนวน 1 ชุด 03 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องสแกนเนอร์  จำนวน 1 เครื่อง 19 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่ื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จำนวน 10 เครื่อง 07 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางผ้าม่าน  จำนวน 2 รายการ 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคาเครื่องฉายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางผ้าม่าน  จำนวน 2 รายการ 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องเครื่องปัํมน้ำ  จำนวน 1 เครื่อง 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 12 เครื่อง 25 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางอุปกรณ์ Web Firewall จำนวน 1 ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางอุปกรณ์ Proxy Server จำนวน 1 ชุด 23 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกกาศราคากลางชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงชนิดเคลื่อนที่  จำนวน 1 ระบบ 02 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเอนกประสงค์ ขำนวน 1 รบบ 27 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับรักษา  จำนวน 1 ระบบ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
โปรแแกรมระบบจัดการรับและวิจารณ์ต้นฉบับบทความ ScholarOne ฯ จำนวน 1 โปรแกรม 02 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวนทางวิศวกรรม  จำนวน 1 โปรแกรม 01 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ชุดไฟถ่ายให้ห้องสตูดิโอ จำนวน   1  ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโต๊ะหัตถการ จำนวน  44 ตัว 15 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเก้าอี่ Lecture จำนวน 80 ตัว 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 62 ตัว 15 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางรถเข็นนอนแและรถเข็นนั่ง จำนวน 2 รายการ 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง 04 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 20 ส.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องปีั่นล้างเซลล์อัตโนมัต  จำนวน 1 เครื่อง 18 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางอุปกรณ์ Application Loadblance จำนวน 2 ชุด 25 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางอุปกรณ์ Source Transfer Switch จำนวน 12 ชุด 23 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายบ้านพักแพทย์ จำนวน  1 ระบบ 25 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์ Intervention  จำนวน 1 รายการ 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 2 เครื่อง 18 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 1 เครื่อง 01 ส.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุุดถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง 18 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดสำนักงานห้องประชุม Med 527 529  (เก้าอีเลคเชอร์) จำนวน 260 ตัว 05 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดสำนักงานห้องฝึกทักษะ จำนวน 23  หอ้ง 05 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
รถเปลนอน  จำนวน 11 คัน 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางรถเปลนอน จำนวน 2 รายการ 14 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบโโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ 26 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน จำนวน 8 ขุด 25 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบบันทึกสัญญาณภาพและเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ระบบ 26 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางชุดเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ระบบ 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง Soteware VDI จำนวน 1 ระบบ 30 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางระบบบันทึกภาพและเสียง ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ 27 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องพิมพ์  (ขยายสัญญาเช่า)  จำนวน 120 เครื่อง 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ระบบ OTP สำหรับ VDI จำนวน 1 ระบบ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าก๊อซชนิดม้วน หน้ากว้าง 36 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก 25 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ECG Electrode ผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 2 รายการ 20 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 02 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 31 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterile Gel ขนาด 7.5 gm.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม ขนาด 3 cc. และ 5 cc. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้ และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดคอมพิวเตอร์ Server สำหรับเก็บข้อมูล Echo PAC พร้อมติดตั้งระบบและถ่ายโอนข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องรักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเก้าอี้ผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Leads Recorder) จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงปรับระดับสำหรับตรวจหัวใจ (Tilt Table Test) จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย (O2 sat mobile) จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Ceramoptec Laser Unit จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (Video Choledochoscope) จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อตู้อุ่นสารละลาย จำนวน 1 ตู้ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigerator) จำนวน 1 ตู้ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ สำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องควบคุมสารให้เลือด, น้ำเกลือ และสารน้ำ จำนวน 10 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (สำหรับเด็กเล็ก) จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อรถสำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน จำนวน 3 คัน 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อโมดูลวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกแบบ Main Stream จำนวน 3 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น (STRETCHER) จำนวน 3 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (ACT) จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องซีลซองอัตโนมัติ 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อจอทีวีสัมผัสไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 จอ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดตา จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดชนิดคาร์บอนสามารถเอกซเรย์ผ่านได้ทั้งตัว จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัด Uro จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดหัวใจแบบเปิด จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน 4 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเตียงผ่าตัด Neuro จำนวน 1 เตียง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อโคมไฟผ่าตัดเดี่ยวชนิดแขวน จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้านจักษุ 23 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้านจักษุ 11 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อพร้อมอุปกรณ์(ARTHROSCOPE) 1 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อเข่าโดยผ่านกล้องส่องข้อเข่า 1 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดและส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ 2 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย 1.เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด 1 ชุด 2.ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน 3 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ (ประกอบด้วย ชุดBipolar 1 ชุด) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้อง จำนวน 4 ชุด  (ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัด 12 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้อง จำนวน 4 ชุด (ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัด 7 รายการ) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องฉีดล้างภายในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบอัตโนมัติพร้อม Software ใช้ตัดจี้ในระบบทางเดินอาหารและ ทางเดินน้ำดีจำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้ไบโพล่าร์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องจี้ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกาย จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 5 รายการ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง Femto แยกชั้นกระจกตา 1 เครื่อง และเครื่อง Excimer Laser ปรับแต่งกระจกตา 1 เครื่อง 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching fund3) 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อรถเข็นสำหรับวางเครื่องมือ จำนวน 2 คัน 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 18 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 4K จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบตรวจวินิจฉัยด้วยหลักการภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องความละเอียดสูงระดับ 4K จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscopy) จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 2 จอ 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 9 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มแบบฟลูออโรสโคปิกขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ชนิดมีหน้าจอ) จำนวน 3 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ชนิดธรรมดา) จำนวน 13 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อหม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ประกอบด้วย BP,EKG,O2Sat จำนวน 11 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องผลิตและควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับ Transfer จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (EKG,NIBP,Spo2) จำนวน 4 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกำเนิดแสง จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defibillator จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่อง EKG Monitor ชนิด TELE จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ขนาดเล็ก (Pediatric) จำนวน 3 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ ส่วนปลาย แบบ Sigmoid จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ แบบ Standard จำนวน 4 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษากระเพาะอาหารแบบ Therapeutic จำนวน 2 ชุด 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อรถเข็นดมยาและฉุกเฉิน จำนวน 10 คัน 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องอุ่นผู้ป่วยด้วยผ้าห่มลมร้อน (Force air warmer) จำนวน 10 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 9 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องดมยา จำนวน 6 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Syringe Pump) จำนวน 8 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจจากภายนอก (Defibrillator Pacemaker) จำนวน 1 เครื่อง 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดปรับทิศทางได้ (สำหรับผู้ใหญ่ เด็กโต) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 01 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 50 ชุด 11 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องวางแผนรักษา  จำนวน 1 รายการ 11 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ECG Electrode ผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ซม. x 7.5 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Endotracheal Tube พลาสติกมี Cuff Hi-Low ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacteria Filter ผู้ใหญ่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ชนิด Microtube จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือศัลยกรรมสำหรับผู้แพ้แป้ง จำนวน 4 รายการ 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterile Gel ขนาด 50 gm. 22 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ เครื่องครัวเซรามิก จำนวน 3 รายการ 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์/เช็คระยะ ซ่อมระบบเครื่องยนต์ ที่กินน้ำมันเครื่องและน้ำรั่ว ทะเบียนรถบัส 40-0381 สข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
Mission Biopsy kit จำนวน 2 ขนาด 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
Asahi Meister 16 จำนวน 6 รายการ 28 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมส่งเอกสารและวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบผลิตน้ำดื่ม RO พร้อมย้ายระบบจากอาคาร สธ.  มาติดตั้งที่อาคาร ฉบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ จำนวน 2 รายการ 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก 03 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม I.V.Catheter No.24 x 3/4นิ้ว-1นิ้ว 07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง  07 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกเย็นแบบใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีทางการแพทย์ชนิดม้วน และชนิดก้อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) 26 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ ขนาด 0.35 กรัม (5 ก้อนต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 8 ชั้น (5 ชิ้นต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง (5อันต่อซอง) 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ซม. x 7.5 ซม 20 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ จำนวน 2 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส จำนวน 2 รายการ 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Foley Catheter 2 ทาง จำนวน 6 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน จำนวน 4 รายการ 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วย 18 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด Fr.12 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดฝึกการหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 11 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ Adhesive Non-Woven Tape จำนวน 2 รายการ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุด Radi Vac ชนิด Disposable จำนวน 3 รายการ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Gel ขนาด ไม่ต่ำกว่า 15 กรัม 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Polyprolene จำนวน 2 รายการ 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Tuber 1cc. 100U 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดควบคุมปริมาตรสารละลายทั่วไป 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ขนาด 36 นิ้ว 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ปากกาเขียนผิวหนัง 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดพ่นยา with mask 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Irrigage 50 cc 03 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบควบคุมประตู Auto แบบบานสวิงของประตูห้องแยก MICU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันเตา เกรดA  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Rod 5.5 (CD Anteres)  จำนวน 5 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Tibial component (NGK Procoat Stem Tibial)  จำนวน 8 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Cervical Peek  จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อก้านทิเบียไม่ใช้ซีเมนส์ จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ LC-LCP 4.5/2.0, Broad Plate  จำนวน 4 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อซิกมาฟีเมอร์แบบตัดพีซีแอล จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กล่องพลาสติกสำหรับทิ้งเข็ม 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม Bone marrow biopsy Disposable 11G x 10cm. 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงร้อนเย็นแบบเยลลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Dressing ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เฝือกไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape สำหรับปูผิวหนังก่อนผ่าตัด ขนาด 15 ซม. x 28 ซม. 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tracheal Tube โลหะ short length จำนวน 5 รายการ 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterigage Steam integrator 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นรองซับ ขนาดใหญ่ (Doss Pad) 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Dressing ชนิดตาข่ายมีตัวยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 รายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มเจาะปลายนิ้วใช้กับปากกา (Terumo) 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลูกสูบยางแดง (Syringe Ball) จำนวน 3 ร ายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้เลือด Administration 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องทำความชื้น 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศกลาง Victory CTO Guidewire จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศกลาง Vascular Closure device (Perclose ProGlide Suture-Mediated Closure)  จำนวน 4 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Conquest PTA Balloon5-12mm x 4cm x 75cm  จำนวน 7 รายการ 27 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate 50 cc. 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ จำนวน 4 รายการ 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง  วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ปลอดเชื้อแบบเทล่าง 19 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมีและอาคารรัตนชีวรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Blower motor ในส่วนของ WetScrubblc  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อ Level Master Controler Auto Reset Cblm-A และ Sensor well (Replacement) Level Master  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเก็บเสมหะผู้ป่วยเด็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นปิดแผลฆ่าเชื้อ Nano Silver โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V.Catheter ขนาด 26x3/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ ถุุงมือยางสำหรับการตรวจโรค Disposable ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางซ่อมครุภัณฑ์ จ้างบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลางข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (X-ray Digital) ยี่ห้อ Samsung รุ่น XGEO GC80 03 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงช่องแสงกระจกบานเกล็ดเป็นช่องแสงกระจกบานติดตาย ชั้น 6 อาคารบริหาร 20 มิ.ย. 2562 26 ส.ค. 2562


หัวข้อ :
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์
รายละเอียด :
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
28 พ.ย. 3099
วันที่สิ้นสุด :
28 ธ.ค. 3109
ผู้เพิ่ม :
เพิ่ม :
2013-11-28 11:08:17
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : supply@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903