>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หัวข้อ :
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพัทลุงร่วมเป็นโรงพยาบาลสมทบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพัทลุงร่วมเป็นโรงพยาบาลสมทบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
08 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุด :
15 พ.ย. 2566
ผู้เพิ่ม :
กฤษดา คงเขียว
เพิ่ม :
2023-11-08 16:18:35
แก้ไข :
2024-01-03 10:15:38


แนะนำติชมได้ที่ : supply@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903