>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 กรุณา Login เพื่อแก้ไขข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน โดยใส่รหัสบุคลากร (PerID), Username และ Password

ในระบบ Mail @medicine.psu.ac.th ของคณะแพทยศาสตร์กรุณากรอกข้อมูล
     
PerID :
  * รหัสบุคลากร
Username :
  * Medicine Mail User
Password :
  * Medicine Mail Password

 

แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903