โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อประชาชน
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ณ หอสมุดอาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 13.30 – 15.30 น.

วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
25 ธ.ค. 2548 โรคมะเร็งรักษาได้ ป้องกันดี มีหวังบรรเทา
   ควรทำอย่างไร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 พ.ย. 2548 ภูมิแพ้ไม่หายจริงหรือ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
30 ต.ค. 2548 ประจำเดือนผิดปกติ จะทำอย่างไรดี ภาควิชาสูติ-นรีเวชศาสตร์
25 ก.ย. 2548 รำกระบองเพื่อสุขภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
28 ส.ค. 2548 มิติใหม่การรักษาเส้นเลือดขอด ภาควิชาศัลยศาสตร์
31 ก.ค. 2548 ความปลอดภัยในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
26 มิ.ย. 2548 บล็อคหลังไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ภาควิชาวิสัญญี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903