>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ประกวดราคาซื้อ Folic acid 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อ Prednisolone 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อ Furosemide 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อ Lidocaine 2.5 g + Prilocaine 2.5 g / 100 g cream , 30 g tube 24 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อ Carbamazepine 400 mg modified-release tablet / prolonged-release tablet 08 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อ Quetiapine 100 mg film-coated tablet 08 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อ Levetiracetam 100 mg/ 1 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial 05 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562


หัวข้อ :
ประกวดราคาซื้อ Folic acid 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ตามเอกสารแนบ
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
18 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
30 ก.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
ศุภลักษณ์ อุทัยรัตน์
เพิ่ม :
2019-03-18 14:34:05
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924