>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ประกาศประกวดราคายา Tamoxifen 10 mg film-coated tablet, 1 tablet / tamoxifen 10 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Folinic acid 300 mg / 30 ml solution for injection , 30 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Megestrol acetate 160 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Capecitabine 500mg film-coated tablet , 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 02 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Pemetrexed 500 mg powder for solution for injection , 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 05 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Paclitaxel 300 mg / 50 ml concentrate for solution for infusion , 50 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 05 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Oxaliplatin 100 mg / 20 ml concentrate for solution for infusion , 20 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 01 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Mitomycin 100 mg powder for solution for injection / infusion , 1 vial  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Methotrexate 2.5 mg tablet, 1 tablet / methotrexate 2.5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Methotrexate 1 g 10 ml solution for injection , 10 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Mercaptopurine 50 mg tablet , 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg / 5 ml concentrate for solution for infusion , 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Ifosfamide  1 g powder for concentrate for solution for infusion , 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 01 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Gemcitabine 1 g powder for solution for infusion , 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Fluorouracil 1 g / 20 ml solution for injection  / infusion , 20 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Etoposide 50 mg capsule , soft , 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Etoposide 100 mg / 5 ml concentrate for solution for infusion , 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Doxorubicin hydrochloride  50 mg / 25 ml concentrate for solution for infusion , 25 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Abiraterone acetate 250 mg film-coated tablet , 1 tablet / Abitaterone acetate 500 mg film-coated tablet , 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคายา Temozolomide 100 mg capsule , hard , 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อ Abiraterone acetate 250 mg film - coated tablet , 1 tablet , tablet / Abiratorone acetate 500 mg film - coated tablet , 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2562 20 ก.ค. 2562


หัวข้อ :
ประกาศประกวดราคายา Tamoxifen 10 mg film-coated tablet, 1 tablet / tamoxifen 10 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ตามเอกสารแนบ
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
18 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
25 ก.ค. 2562
ผู้เพิ่ม :
ฐิตามินทร์ เชื้อเมืองพาน
เพิ่ม :
2019-07-19 13:25:50
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924