>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่

ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ขั้นตอนการเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชีศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน (Premium Center) 01 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
แบบเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชียา ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Premium Center) 01 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
แบบเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 11 พ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2562
แบบเสนอเพิ่มและปรับปรุงข้อบ่งชี้ในการสั่งใช้ยาในบัญชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 11 พ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2562
แบบเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 11 พ.ย. 2559 31 ธ.ค. 2562
ขั้นตอนการเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 01 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
ขั้นตอนการเสนอยาเพื่อบรรจุหรือเสนอเพิ่มและปรับปรุงข้อบ่งชี้ในการสั่งใช้ยาในบัญชียาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 01 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563


หัวข้อ :
ขั้นตอนการเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชีศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน (Premium Center)
รายละเอียด :
ขั้นตอนการเสนอยาเพื่อบรรจุในบัญชีศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
01 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
31 ธ.ค. 2563
ผู้เพิ่ม :
ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์
เพิ่ม :
2019-03-20 09:21:26
แก้ไข :
2019-03-20 22:39:03


แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924