>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศ
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ประกาศแผนการจัดซื้อ ปี 2562 ( แก้ไขยาทั่วไป 3 ) 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ปี 2562 (โครงการเร่งด่วน) 18 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (ทั่วไป) 27 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปี 2562 (ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว) 23 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (ผู้จำหน่ายรายเดียว) 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (ผู้จำหน่ายรายเดียว) 26 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (เร่งด่วน) 21 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (ยาทั่วไป) 19 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (ยาทั่วไป) 12 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (VMI) 06 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อประจำปี 2562 (นวัตกรรม2) 20 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อประจำปี 2562 (นวัตกรรม1) 20 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (ยาต่อเนื่องปี2561/2) 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (เร่งด่วน ชุดที่ 3) 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (เร่งด่วน) 05 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (เร่งด่วน2/62) 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ปี 2562 (อาหารทางการแพทย์) 26 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (เร่งด่วน / โครงการ) 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (อาหารทางการแพทย์) 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (นวัตกรรม) 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 (ยาเสพติด) 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562


หัวข้อ :
ประกาศแผนการจัดซื้อ ปี 2562 ( แก้ไขยาทั่วไป 3 )
รายละเอียด :
ตามเอกสารแนบ
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
18 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
30 ก.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
ศุภลักษณ์ อุทัยรัตน์
เพิ่ม :
2019-03-18 14:22:12
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924