>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ราคากลาง Cefotaxime 1 g powder for solution for injection / infusion,1 vial 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Dutasteride 500 mcg capsule 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Levocetirizine dihydrochloride 5 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Azithromycin 200 mg/5 mL powder for oral suspension, 15 mL bottle 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Ondansetron 4 mg/2 ml solution for injection/infusion, 2 mL ampoule 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Desloratadine 5 mg film-coated tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Escitalopram 10 mg film-coated tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Aciclovir 400 mg tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Cefoperazone 500 mg + Sulbactam 500 mg powder for soluion for injection, 1 vial 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Methimazole 5 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Aciclovir 800 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Warfarin sodium 5 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Ondansetron 8 mg / 4 ml solution for injection/infusion , 4 ml ampoule 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Pioglitazone 30 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Warfarin sodium 2 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Warfarin sodium 3 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Rebamipide 100 mg film-coated 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Montelukast 5 mg chewable tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Ceftazidime 1 g powder for solution for injection,1 vial 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Bisoprolol fumarate 2.5 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Amoxicillin  1 g + Clavulanic acid 200 mg powder for solution for injection/infusion,1 vial 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Mometasone furoate 100 mg/100 g cream, 5 g tube 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Celecoxib 400 mg capsule, hard 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Etoricoxib 60 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Carvedilol 25 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Zoledronic acid 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Diacerein 50 mg capsule 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Celecoxib 200 mg capsule,hard 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Manidipine hydrochloride 20 mg 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Etoricoxib 90 mg film-coated tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Montelukast 10 mg film-coated tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Ceftriaxone 1 g porder for solution for injection/infusion,1 vial 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Escitalopram 20 mg film-coated tablet 26 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg film-coated tablet 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Quetiapine 25 mg film-coated tablet 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Quetiapine 200 mg film-coated tablet 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Levetiracetam 100 mg / 1 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Carbamazepine 400 mg modified-release tablet / prolonged-release tablet 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Valproate sodium 1 gm / 5 ml oral solution / syrup, 60 ml bottle 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Analgesic cream (Eugenol 1.36 gm / 100 gm + Menthol 5.44 gm /100 gm + Methyl salicylate 10.2 gm / 100 gm cream),60 gm tube 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Theophylline 200 mg prolonged-release ablet 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Acetysteine 200 mg / 3 gm granules for oral solution , 3 gm sachet 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Quetiapine 100 mcg film-coated tablet 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Glucosamine sulfate 1.5 gm oral powder 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Octreoide 100 mcg/1ml solution for injection, 1 ml ampoule/ 1 ml vial 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Alfacalcidol 1 mcg tablet/capsule,soft capsule 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Cefazolin 1 gm powder for soluion for injecion 12 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Tacrolimus 1 mg capsule, hard 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Trastuzumab 440 mg powder for solution for injection 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Pregabalin 50 mg capsule 05 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Aflibercept 40 mg/ml solution for injection,278 mcl vial 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Human papillomavirus (type 6,11,16,18) Recombinant vaccine, 0.5 ml prefilled syringe 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Vancomycin 500 mg powder for solution for infusion 05 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง cabazitaxel 60 mg/1.5 ml concentrate and solvent for solution for infusion 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Sevoflurane inhalation vapour, liquid,250 ml 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Mesalazine 500 mg gastro-resistant tablet 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Erythropoietin beta 30,000 iu/0.6 ml soluion for injection 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Osimertinib 80 mg film-coated tablet 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Octreotide 20 mg powder and solvent for suspension for injection 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Gefitinib 250 mg film-coated tablet 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Everolimus 10 mg tablet 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Imatinib 100 mg film-coated tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / ml solution for injection , 278 mcl vial 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete มีเวย์โปรตีนเป็นส่วนประกอบ รูปแบบผง ขนาด 800 กรัม 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete formula สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รูปแบบผง ขนาด 2.5 กิโลกรัม 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete fotmula รูปแบบผง ขนาด 2.5 กิโลกรัม 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete and balanced รูปแบบผง ขนาด 850 กรัม 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Epoetin alfa 4000 iu / 1 ml solution for injection 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Epoetin alfa 2000 iu  / 1 ml solution for injection 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Epoetin alfa 2000 iu powder and solvent for solution for injection 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Filgrastim 300 mcg / 1 ml solution for injection 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Midazolam 5 mg / ml * 3 ml injection 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Methylphenidate 36 mg extended tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Oxycodone 10 mg prolonged - release tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ราคากลาง Fentanyl 0.05 mg / ml * 2 ml 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562


หัวข้อ :
ราคากลาง Cefotaxime 1 g powder for solution for injection / infusion,1 vial
รายละเอียด :
ตามเอกสารแนบ
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
26 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุด :
30 ก.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
ศุภลักษณ์ อุทัยรัตน์
เพิ่ม :
2018-11-26 16:36:31
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924