>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 



ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์




รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ผลการคัดเลือกยา Pioglitazone 30 mg 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Montelukast 5 mg chewable tablet 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Rebamipide 100 mg 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Analgesic cream 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Aciclovir 400 mg 17 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ceftriaxone 1 g 16 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Escitalopram 20 mg 16 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Aciclovir 800 mg 16 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ceftazidime 1 g 15 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Celecoxib 200 mg 15 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Etoricoxib 90 mg 14 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Theophylline 200 mg 14 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft capsule 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Quetiapine 100 mg 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Levetiracetam 100 mg/1 ml 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Warfarin sodium 5 mg 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Warfarin sodium 2 mg 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Valproate sodium 1 gm / 5ml oral solution 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ondansetron 4 mg / 2ml 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Methimazole 5 mg 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ondansetron 8 mg / 4ml 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Warfarin sodium 3 mg 08 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Amoxicillin 1 g + Clavulanic acid 200 mg 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Cefotaxime 1 g 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 150 mg capsule 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 200 mg capsule 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg lyophilisate and solvant for solution for injection, 150 mg vial 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection, 278 mcl vial 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Imatinib 100 mg film-coated tablet 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin g 5g /100 ml 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Enzalutamide 40 mg 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ranibizumab 10 mg / 1 ml 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Palbociclib 100 mcg 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Abiraterone acetate 250 mg 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Pemetrexed 500 mg 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Atezolizumab 1.2 g/20 ml 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Lenalidomide 25 mg 04 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Carvedilol 25 mg 27 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Cefazolin 1 gm powder for solution 27 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Montelukast 10 mg 27 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Zoledonic acid 4 mg/ 5 ml 27 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา องค์การเภสัชกรรม(VMI) จำนวน 116 รายการ 21 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Mirtazapine 15 mg orodispersible tablet, 1 tablet 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Alfacalcidol 1 mcg capsule, soft capsule 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Glucosamine sulfate 1.5 gm oral powder, 1 sachet 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Octreotide 100 mcg/ 1 ml solution for injection, 1 ml ampoule 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Epoetin alfa 2000 iu / 1 ml solution for injection , 1 ml vial 28 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Epoetin alfa 2000 iu powder and solvent for solution for injection , 1 vial 28 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Epoetin alfa 4000 iu / 1 ml solution for injection, 1 ml vial 28 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial 28 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Pregabalin 50 mg capsule,hard , 1 capsule 28 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Vancomycin 500 mg powder for solution for infusion, vial 28 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Filgrastim 300 mcg / 1 ml solution for injection/infusion, 1 ml vial 13 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete มีเวย์โปรตีนเป็นส่วนประกอบ รูปแบบผง ขนาด 800 กรัม 22 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete formula สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รูปแบบผง ขนาด 2.5 กิโลกรัม 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete and balanced รูปแบบผง ขนาด 850 กรัม 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก อาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally complete formula รูปแบบผง ขนาด 2.5 กิโลกรัม 21 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Carbazitaxel 60 mg / 1.5 ml concentrate and solvent for solution for infusion, 1.5 ml vial 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Tacrolimus 1 mg capsule 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Sevoflurane 100 ml / 100 ml inhalation vapour, liquid,250 ml bottle 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Mesalazine 500 mg gastro-resistant tablet 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Epoetin beta 30000 iu/0.6 ml solution for injection,0.6 ml prefilled syr 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Octreotide 20 mg powder and solvent for suspension for injection 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Gefitinib 250 mg film-coated tablet 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Trastuzumab 440 mg powder for solution for injection 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Everolimus 10 mg tablet 15 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet 08 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Aripiprazole 15 mg film-coated tablet 07 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Human papillomavirus (type 6,11,16,18) Recombinant Vaccine, 0.5 ml prefilled syringe 06 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection, 278 mcl vial 05 พ.ย. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Lamotrigine 50 mg tablet, 1 tablet/ Lamotrigine 50 mg film-coated tablet,1 tablet 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Topiramate 25 mg film-coated tablet, 1 tablet 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Lamotrigine 25 mg tablet, 1 tablet/ Lamotrigine 25 mg film-coated tablet,1 tablet 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Topiramate 50 mg film-coated tablet, 1 tablet 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Dibasic sodium phosphate 7 gm / 118 ml + Monobasic sodium phosphate 19 gm / 116 ml rectal solution, 133 ml bottle 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection, 278 mcl vial 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Imatinib 100 mg film-coated tablet 31 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injection, 3 ml ampoule 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Oxycodone 10 mg prolonged - release tablet 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Methylphenidate hydrochloride 36 mg prolonged-release tablet 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Fentanyl 100 mcg / 2 ml solution for injection, 2 ml ampoule 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Omeprazole 40 mg powder for solution for injection,vial 30 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Levofloxacin 500 mg / 100 ml solution for infusion,100 ml vial 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ispaghula husk 3.4 gm / 11 gm powder for oral suspension, 100 gm bottle 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Donepezil hydrochloride 5 mg film-coated tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Hydralazine hydrochloride 10 mg film-coated tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Meropenem 500 mg powder for solution for injection / infusion, vial 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Enalapril maleate 5 mg tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Cilostazol 100 mcg tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Azathioprine 50 mg tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Pramipexole dihydrochloride monohydrate 250 mcg tablet, 1 tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ciclosporin 25 mg capsule, soft capsule 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Bromocriptine 2.5 mg tablet 22 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet, 1 tablet 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Mirtazapine 30 mg orodispersible tablet, 1 tablet 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Aripiprazole 5 mg tablet, 1 tablet/ Aripiprazole 5 mg film-coated tablet, 1 tablet 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Rocuronium bromide 50 mg/5 ml solution for injection, 5 ml vial 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Sildenafil 20 mg film-coated tablet, 1 tablet 19 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก Tigycycline 12 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก Hypromellose 12 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก Carbidopa 25mg+Levodopa 250mg tablet 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก Pregabalin 25mg capsule, hard, 1 capsule 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Levetiracetam 250 mg film-coated tablet, 1 tablet 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Pramipexole dihydrochloride monohydrate 1 mg tablet , 1 tablet 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Valproate sodium 400 mg powder and solvent for solution for injection , 1 vial 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Voriconazole 200 mg film - coated tablet , 1 tablet 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Lactulose 66.7 gm / 100 ml syrup , 100 ml bottle 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule, hard capsule 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Mebeverine hydrochloride 135 mg tablet 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Desoximetasone 250 mg / 100 gm cream, 10 gm tube 09 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกยา Cilastatin 500 mg + Imipenem 500 mg powder for solution for infusion, 1 vial 04 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Human serum albumin 20 g/ 100 ml solution for infusion,50 ml vial 02 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Human coagulation factor Vlll 250 iu powder and solvent for solution for ingection, 1 vial 02 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือก ยา Pyridostigmine bromide 60 mg coated tablet,1 tablet/ Pyridostigmine bromide 60 mg film-coated tablet,1 tablet 02 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562


หัวข้อ :
ผลการคัดเลือกยา Pioglitazone 30 mg
รายละเอียด :
ตามเอกสารแนบ
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
21 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
30 ก.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
ศุภลักษณ์ อุทัยรัตน์
เพิ่ม :
2019-01-21 15:09:03
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00






แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924