>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศ TOR ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ไฟล์
ร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ Letrozole 2.5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2561 (Revise) 01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2563
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2561 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2563
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2559 01 ก.ค. 2559 30 ก.ย. 2562


หัวข้อ :
ร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อ Letrozole 2.5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ตามเอกสารแนบ
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
19 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
24 ก.ค. 2562
ผู้เพิ่ม :
ฐิตามินทร์ เชื้อเมืองพาน
เพิ่ม :
2019-07-19 13:34:17
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00


แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924