>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
   |  หน้าแรก  |  Login  |  คณะแพทยศาสตร์  |  PSU  |    
 ประกาศ TOR ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หัวข้อ :
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2561
รายละเอียด :
สำหรับการคัดเลือกยาชื่อสามัญ และยาชีววัตถุ
ไฟล์ :
วันที่เริ่ม :
13 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุด :
30 ก.ย. 2563
ผู้เพิ่ม :
ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์
เพิ่ม :
2018-07-12 12:14:35
แก้ไข :
2018-07-12 12:15:55


แนะนำติชมได้ที่ : rxstock@medicine.psu.ac.th

ฝ่ายเเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-1306,0-7445-1302,  โทรสาร : 0-7442-9924